Sváření optiky

 Cena bez DPH / s DPH
Práce IT technika – cena za 1 hodinu práce
– sváření optiky
– montáž, servis a instalace optických van a rozvaděčů
– další běžné úkony
744,- / 900,-

Další poplatky

 Cena bez DPH / s DPH
Cestovné v případě prací na místě klienta16,50,- / 20,- / km
Jednorázová cena za přípravu svářečky a dalšího příslušenství1240,- / 1500,-
Cena za svár248,- / 300,-

Doplňující informace

Sváření optiky